De pesterijen van Groenlinks

Al een aantal weken wordt er onderhandeld over een nieuwe coalitie. De gesprekken worden gevoerd door GroenLinks,VVD,CDA en D66. Partijen die allen mee willen regeren, maar op veel vlakken uit elkaar staan. Een partij die erg veel verschilt van de rest is GroenLinks. Deze partij wilt hervormingen doorvoeren die naar hun mening nodig zijn voor het milieu, maar stiekem pesterijen zijn voor de burgers.

Wat zijn deze pesterijen dan? Om te beginnen wilt GroenLinks een kilometerheffing invoeren, wat de zoveelste pesterij is voor de autorijder. Dat de auto de melkkoe is van de overheid was al jaren duidelijk, maar GroenLinks wilt hier nog een stap verder ingaan. Daarnaast wilt GroenLinks ook een vleestax gebruiken, waardoor er 21% btw over vlees betaald zal moeten worden. Hiermee pakt GroenLinks niet de groot vervuiler aan, nee ze pakken de burger aan. Leven zoals je wilt? Niet als het aan GroenLinks ligt.

Ook lokale partijen hebben gewaarschuwd voor GroenLinks. Partijen als VVD en CDA, waarvan verwacht wordt negatiever te zijn over GroenLinks hebben hun beklag gedaan. Maar D66 een partij die milieutechnisch dichterbij GroenLinks ligt heeft ook zijn zorgen uitgesproken. Lokale leden hebben gezegd, dat de plannen mooi lijken, maar uitkomen als pesterijen. Naar mijn mening de mooiste quote om dit te benadrukken kwam van een lokale D66’er uit Nijmegen. De quote luidt : ‘Het liefst zouden ze ons nog inkomensafhankelijk laten poepen’.

Naast burger pesten heeft GroenLinks nog andere ideeën die eerder schadelijk zijn dan positief. Het sluiten van de kolencentrales in Nederland is daar een mooi voorbeeld van. De vraag binnen deze sector is nog steeds hoog, dus als Nederland twee schone kolencentrales hier sluit, zullen der twee vieze in Polen opengaan. Rutte gaf dit ook aan en hij heeft hier volkomen gelijk in.

De plannen van GroenLinks die tot nu toe besproken zijn vallen zowel negatief uit voor de burger als voor bedrijven. Lokale partijen hebben gewaarschuwd, prominente VVD’ers hebben gewaarschuwd en vandaag heeft ook CDA uitgesproken niet zo ver te willen gaan als GroenLinks. Al met al lijkt deze formatie door de pesterijen niet te lukken. Er is derhalve wel een andere oplossing. Een betrouwbare bestuurders partij met hart voor het milieu. De CU heet deze partij en willen we een goed kabinet, dan zal hier een kabinet mee gevormd moeten worden. Een kabinet van D66,VVD,CDA en CU betekent namelijk geen pesterijen voor de burger en goed voor Nederland.

Hoe D66 de keuze vrijheid beperkte

Laatst is in de kamer een motie aangenomen, wat er voor zorgt dat iedere Nederlander automatisch donor wordt. Ondanks dat deze wet nog door de Eerste Kamer moet heeft dit in Nederland voor veel opschudding gezorgd. Is dat terecht? Ja dat is terecht want de politiek zou geen zeggenschap mogen hebben over iemand zijn lichaam.

Het eerste direct probleem is al dat de klassieke grondrechten worden geschonden. En laten dit nou grondrechten zijn waar de politiek zich aan moet houden maar zich niet mee mag bemoeien. Een goed voorbeeld is dat er gelovige groeperingen zijn die absoluut geen donor willen worden, omdat hun lichaam in tact moet zijn voor het hiernamaals.Hiermee zou dus de vrijheid van godsdienst geschonden worden.

Een tweede recht die geschonden wordt is dat de regering niet over je lichaam mag beslissen. Dit is opgenomen in de grondwet en wordt dus geschonden. De regering neemt namelijk een beslissing dat je als je niks aangeeft donor bent. Hiermee neemt de regering dus wel een beslissing over je lichaam wat dus grondwettelijk niet toelaatbaar is. Hiermee heeft D66 en de partijen die hen steunde dus al twee grondrechten geschonden.

En wat mij persoonlijk wel het meeste ergert aan deze aangenomen van D66 is dat er minder vrijheid is. Ik geloof heilig in het liberalisme en dat iedereen als individu zijn of haar keuzes mag maken. En als echte liberaal zijn mijn keuzes nu beperkter geworden. Normaal was er nog een keuze dat ik niet hoefde te beslissen tussen ja en nee. Maar door deze aangenomen wet vervalt die keuze, dus een vrijheid vervalt.

Ondanks al deze kritiekpunten zijn er ook positieve voordelen aan deze wet. Namelijk dat mensen nu moeten nadenken of ze wel of te niet donor willen worden en het grijze gebied tussen ja en nee verdwijnt. Een ander positief punt is dat mensen die een orgaan nodig hebben door deze wet eerder een orgaan zouden krijgen (in ieder geval dat meldt D66).Dat deze wet dus uitkomst biedt voor de lange wachtlijsten lijkt dus een feit.

Desondanks is dit niet geheel waar want er is onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat na het aannemen van de wet veel mensen zich hebben geregistreerd onder ‘Nee’ en dat de mensen die geregistreerd stonden als ‘Ja’ dit hebben omgezet naar ‘Nee’. Hierdoor is een beeld geschetst dat er positieve uitwerking zou zijn, maar dit klopt niet volledig. D66 en de andere voorstanders hebben niet goed onderzocht wat de uitkomsten zouden zijn van zo iets ingrijpends als de donorwet en worden daar nu voor op de vingers getikt.

Concluderend heeft de nieuwe aangenomen wet dus ook zijn voordelen, maar worden wel grondrechten geschonden en wordt het land minder liberaal gemaakt. De grondwet geschreven door de liberaal Thorbecke hoort de burger te beschermen tegen de overheid en blijkbaar heeft D66 hier geen boodschap aan. D66 schendt grondrechten van de burger en maakt het land minder liberaal. D66 beslist voor mij en voor de rest van Nederland er dat is schandalig!

Ruben Schoeman